Heeft u vanwege leeftijd of ziekte bepaalde beperkingen die het wonen bemoeilijken, dan komt u misschien in aanmerking voor een WMO-voorziening (Wet Maatschappeluijke Ondersteuning).

Hiervoor dient u een aanvraag bij de gemeente, afdeling WMO. Deze beoordeelt welke aanpassingen mogelijk zijn. Krijgt u hier akkoord op dan  kan het plan worden uitgevoerd.

Wij kunnen u hierbij behulpzaam zij, we hebben inmiddels diverse verbouwingen een aanpassingen in het kader van de WMO uitgevoerd. Ook uw woning levensloopbestendig maken of het nieuw bouwen van 55-plus woningen zit in ons dienstenpakket.